Jumat, 24 Februari 2017

Materiał wykorzystany do budowy ogrodzenia może być bardzo różny, z jakiego będzie wykonane twoje ogrodzenie Ty decydujesz.

Czasem ładne nie znaczy trwałe. Na ogrodzenia powinno się stosować przede wszystkim materiały trwałe i odporne na korozję. Drewno na ogrodzenia nie może mieć styczności z betonem.

Drzewa a ogrodzenia

Drzewa i Ogrodzenie niestety nie idą w parze. Postawione zbyt blisko drzew ogrodzenie może uszkodzić konstrukcję ogrodzenia, a konkretnie bowiem ich system korzeniowy.

Płaskowniki

Są niezwykle ważnym elementem w konstrukcji ogrodzenia. Decydując się na ogrodzenie murowane nie wolno zapomnieć o stalowych płaskownikach. To na nich zostaną zamontowane przęsła ogrodzeniowe, bramy czy tez furtki.

Słupki ogrodzeniowe

Należy osadzić je na fundamencie. Każdy słupek może mieć osobny fundament albo wszystkie słupki mogą być osadzone w jednym ciągłym fundamencie. Każdy słupek ogrodzeniowy powinien mieć też odpowiednie nakrycie (czapeczkę), aby woda nie dostała się wgłąb podmurówki.

Ukształtowanie terenu

Na nierównych terenach ogrodzenie możemy poprowadzić w dwojaki sposób. Jeżeli teren na którym budujemy ogrodzeni jest pochyły to ogrodzenie może być prowadzone poziomo do spadku terenu lub poziomymi odcinkami z uskokami.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar